Award voor Schenkstrook in Haagse wijk Mariahoeve

Award voor Schenkstrook in Haagse wijk Mariahoeve

Volkstuinenvereniging Mariahoeve heeft een award gekregen voor het burgerinitiatief Schenkstrook. Dit initiatief heeft geleid tot herstel van de oude waterloop De Schenk als ecologische verbindingszone en een aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit in de wijk Mariahoeve.

De Award is uitgereikt in het kader van de Europese Week van de lokale democratie. Dit burgerinitiatief is gerealiseerd mede dankzij de succesvolle samenwerking van de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland en de gemeente Den Haag.

De Schenk

VTV Mariahoeve heeft vanaf 2010 aandacht gevraagd voor de slechte waterkwaliteit van de sloten rond het volkstuincomplex en de omliggende wijk. Twee leden van de vereniging trokken aan de bel toen zij opmerkten, dat een dam in de oude waterloop De Schenk, bedoeld als tijdelijke voorziening bij de bouw van de Noordelijke Randweg, na voltooiing van de randweg niet was verwijderd.

De Schenk verbindt al sinds 1403 de Duivenvoordse en Veenzijdse polder met het centrum van Den Haag. De waterloop is een belangrijke ecologische verbindingszone. Door de afdamming was de doorstroom van vers water vanuit de polder onderbroken, met een vergaande verslechtering van de waterkwaliteit als gevolg.  De samenwerking heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterde, een kantelstuw is aangebracht en de sloten weer bevolkt worden door vissen!

Burgerparticipatie loont

“Lokale watergerelateerde knelpunten zoals deze zijn binnen het Hoogheemraadschap van Delfland in het leven geroepen om voor de mensen dichtbij huis iets te kunnen doen. En niet alleen vanuit de Kader Richtlijn Water aangemelde of geconstateerde knelpunten op te pakken,” legt hoogheemraad Ingrid ter Woorst uit. “Water is immers een onderdeel van de kwaliteit van de leefomgeving en daar zet ik me als bestuurder van ons waterschap graag voor in.”

Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 4 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland