Antoinette Jans nieuwe hoogheemraad Delfland

Antoinette Jans nieuwe hoogheemraad Delfland

Antoinette Jans is gekozen tot hoogheemraad namens de Algemene Waterschapspartij Delfland (AWPD). Na stemming tijdens de verenigde vergadering (VV) vervult zij per direct deze functie met de portefeuille watersysteem.

Antoinette Jans gaat zich de komende periode de portefeuille watersysteem eigen maken. Het is een portefeuille die het hele gebied, inwoners en bedrijven raakt. Onderwerpen waar zij zich als hoogheemraad mee bezig gaat houden zijn:

  • Ruimte maken voor water en investeren in het verbeteren van een duurzaam watersysteem om de kans op wateroverlast te beperken;
  • Ontwikkelen van waternatuur voor een betere waterkwaliteit;
  • Meer inzicht krijgen in de problematiek en mogelijke oplossingen tegen bodemdaling.

Een van de eerste onderwerpen die Antoinette Jans snel wil oppakken is het beleid voor kroos. Het probleem met kroos lijkt elke zomer groter te worden en het leidt tot veel ergernis en klachten van inwoners. Dat vraagt om aandacht van Delfland in samenwerking met gemeenten.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland