Afspraken over ‘lifeline’ zoet water Delfland

Afspraken over ‘lifeline’ zoet water Delfland

Zoet water is onmisbaar. Voor planten en dieren, voor de waterkwaliteit, de land- en tuinbouw en voor de stabiliteit van (veen)kades. In periodes van aanhoudende droogte laat Delfland daarom schoon en zoet water in vanuit het Brielse Meer. Om die toevoer ook de komende jaren weer goed geregeld te hebben, tekenden waterschap Hollandse Delta, het Havenbedrijf Rotterdam en Delfland vanmiddag een nieuwe overeenkomst.

De ondertekening vond plaats in gemaal Winsemius in Brielle. Dit is de plek waar Delfland het Brielse water oppakt en via een enorme leiding onder de Nieuwe Waterweg door naar het Westlandse Oranjekanaal pompt. Op die manier kan Delfland ook in droge tijden zorgen voor schoon en zoet water en hebben we geen last van verzilting.

Namens Delfland ondertekende Ingrid ter Woorst, hoogheemraad Schoon, Gezond en Zoet water. “Delfland is blij met de afspraken. Met deze overeenkomst wordt de goede samenwerking voortgezet, zijn nieuwe afspraken gemaakt over het beheer van deze belangrijke zoetwaterbron en is een goede verdeling van het beschikbare water weer voor vele jaren geregeld.

Kijken wij naar de langere termijn, dan is er meer nodig. Door de veranderingen in het klimaat regent het niet alleen soms heel hard, maar komen er ook vaker langere periodes van droogte voor. Voldoende zoet water wordt dus zelfs in Nederland minder vanzelfsprekend. Ook door verzilting.  

Daarom werkt Delfland samen met partners aan slimmer beheer in de regio en kijken wij in ons eigen gebied naar de mogelijkheden om water langer vast te houden en opnieuw te gebruiken. Daarom zijn we blij als bijvoorbeeld tuinders het water in hun klassen recirculeren. Zelf onderzoeken wij of wij schoongemaakt afvalwater dat we nu nog op zee lozen, geschikt kunnen maken als bron van zoet water. ”

Begin 2018 is ook een nieuw waterakkoord tussen Delfland en Rijnland vastgesteld, waarmee er nu voor alle zoetwater-aanvoerroutes van Delfland een actuele overeenkomst is.

Op de foto vlnr: Lies Struik van waterschap Hollandse Delta, hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Delfland, Eric van der Schans van het Havenbedrijf Rotterdam. 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland