Actieve informatieplicht Houtzager

Actieve informatieplicht Houtzager

Door één van de leden van de Verenigde Vergadering (VV) van het Hoogheemraadschap van Delfland is de vraag gesteld of er een actieve informatieplicht voor hoogheemraad Marcel Houtzager bestond over de eindrapportage van de enquêtecommissie Duivenvoorde Corridor.

Over deze vraag is in een besloten vergadering van de VV vanmorgen gesproken, waarbij Marcel Houtzager heeft aangegeven dat het beter was geweest om de beschikbare informatie actief onder de aandacht van de VV te brengen. De VV heeft op basis van haar beraadslagingen kennis genomen van de brief van de commissie geloofsbrieven daarover en de verklaring Marcel Houtzager. Daarmee heeft zij geconstateerd dat er geen sprake is van een integriteitsschending.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland