3000 liter zoet water per seconde uit het Brielse Meer

3000 liter zoet water per seconde uit het Brielse Meer

Hoewel het nog niet echt warm is, is het al wel een hele tijd droog. Er verdampt meer water dan er valt en dat heeft gevolgen voor de manier waarop wij de waterpeilen in ons gebied op hoogte houden. Pompen wij bij regen het teveel aan water het gebied uit, nu laten wij water binnen. Uit het Brielse Meer halen wij op dit moment tussen de 3000 en 4000 liter goed zoet water per seconde.

Een goed waterpeil en voldoende zoet water zijn belangrijk voor de leefbaarheid van ons gebied. Voor de waterkwaliteit in sloten en vaarten, als bron van gietwater in de glastuinbouw en op de boerderij, als drinkwater voor weidevee en als proceswater voor de industrie. Ook voor de droogtegevoelige dijken in ons gebied is het belangrijk dat de waterpeilen op orde blijven. 

Bij droogte keuzes maken

Daarom halen wij op dit moment water uit het Brielse Meer. Hiervoor hebben wij een waterakkoord met buurwaterschap Hollandse Delta. Met gemaal Winsemius aan het Brielse Meer, pompen wij door een 4,2 kilometer lange leiding zoet water van goede kwaliteit via het Oranjekanaal ons gebied binnen. Van daaruit stroomt het naar andere delen van ons gebied. Deze aanvoer is meestal voldoende om in alle zoetwaterwensen te voorzien. Maar in droge zomers -zoals in 2018- is meer nodig en moeten er keuzes worden gemaakt in de verdeling van het beschikbare zoete water.

Schoonmaken van de Brielsemeerleiding

Elk jaar maken wij de leiding vanuit het Brielse Meer schoon. Benieuwd hoe we dat doen? Bekijk dit filmpje: 

Brielsmeerleiding schoonmaken met foampig

Gevolgen klimaatverandering samen aanpakken 

Door de veranderingen in het klimaat en in onze omgeving komt de beschikbare hoeveelheid zoet water steeds verder onder druk te staan. Daarom werken wij samen met partners aan het opslaan van zoet water en ontwikkelen wij op onze afvalwaterzuivering De Groote Lucht de zoetwaterfabriek: door een extra zuiveringsstap kan schoongemaakt afvalwater in de toekomst ook worden gebruikt voor de zoetwatervoorziening van ons gebied.

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland