25ste Rainlevelr feestelijk in gebruik genomen

25ste Rainlevelr feestelijk in gebruik genomen

Opening 25ste Rainlevelr

Vanmiddag vond in het bijzijn van de colleges van het Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Westland de ingebruikname van de 25ste Rainlevelr plaats bij Lugt Lisianthus in Monster. Lugt Lisianthus en de andere deelnemende tuinders zetten hun waterbassin in om regenwater op te vangen bij piekbuien. Initiatiefnemers van Rainlevelr zijn - naast Delfland en gemeente Westland - tomatenteler Lans en Glastuinbouw Nederland.

Samen houden we de polder droog

Hevige storm, hoosbuien of juist lange periodes van droogte. Het is steeds vaker raak. In mei 2018 kampten bewoners en ondernemers in Westland met de gevolgen hiervan: het water bereikte de woningen en dockshelters en bedrijfsruimtes liepen vol. Door bassins in te zetten voor de opvang van hemelwater komt het water in de sloten minder hoog te staan. Hierdoor vermindert de kans op overstroming en schade.

Lugt Lisianthus: 25ste deelnemer

Voor Marcel van der Lugt van het familiebedrijf Lugt Lisianthus was het vanzelfsprekend om op de nieuwe locatie aan de Boomaweg in Monster een Rainlevelr aan te leggen. “We willen heel graag meedenken met de omgeving, om daar de kans op wateroverlast te beperken. Doordat Delfland de kosten van extra voorzieningen vergoedt, was er ook geen reden om het niet te doen. Over het hele proces van intake tot oplevering zijn we zeer te spreken. Het heeft niet tot extra kosten of vertragingen geleid, en dat is voor een ondernemer niet onbelangrijk”.

Feestelijke ingebruikname

In het bijzijn van deelnemende tuinders, Glastuinbouw Nederland, hoogheemraad Manita Koop, wethouder Leen Snijders en andere genodigden werd op 12 februari de 25ste Rainlevelr feestelijk in gebruik genomen. Hiermee is nu een totale glasoppervlakte van 139 hectare aangesloten, samen goed voor tenminste 13.900 m3 waterberging. Manita Koop vertelt: “We zijn trots op de samenwerking met de tuinbouwsector. Hun innovatiekracht en bereidheid om zich in te zetten voor het maatschappelijk belang is de succesfactor bij dit concept. Een prachtig voorbeeld hoe we met elkaar dit dichtbebouwde gebied aanpassen op het veranderende klimaat.“

Eenvoud van het systeem is de basis van het succes

In Rainlevelr werken tuinders en overheden samen aan droge voeten. Deelname is op vrijwillige basis. Het succes van het concept ligt in de eenvoud van het systeem. Voorafgaand aan een zware bui informeert het Hoogheemraadschap de tuinders per sms over de neerslagverwachting en vraagt hen om ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. De tuinder bepaalt zelf of hij hieraan gehoor geeft. Ook andere tuinbouwgebieden en waterschappen tonen interesse. De uitdaging voor de toekomst is om Rainlevelr een integraal onderdeel van elk glastuinbouwbedrijf te laten worden. Hiervoor moet het concept zich kunnen doorontwikkelen in samenhang met andere ontwikkelingen binnen de sector. In het bijzonder ook met de ideeën rond vergroting van de voorraadvorming van gietwater zoals ondergrondse opslag.
Voor het project is subsidie ontvangen van Sponge2020.

 Meer informatie over Rainlevelr

 

 

Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:
Vraag: Wat is 10 + 4 ?
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland