Warm weer en botulisme: meld dode dieren

14 juni 2021

Bij aanhoudend warm weer, wordt de kans op botulisme groter. Botulisme wordt veroorzaakt door een bacterie die het naar zijn zin heeft in water boven de 18 graden. De bacterie maakt gif aan dat sterfte kan veroorzaken bij vissen en watervogels

Botulisme is niet te voorkomen. Wel is het belangrijk ervoor te zorgen dat de ziekte zich niet verder verspreidt. Dode en zieke dieren moeten daarom zo snel mogelijk uit het water worden gehaald. Ziet u dode watervogels of vissen, meld ze dan bij ons (loket@hhdelfland.nl) of bij uw gemeente. Vermijd water waarin dode of zieke dieren zitten. Haal de dieren niet zelf uit het water en laat ook uw hond niet zwemmen nabij dode of zieke dieren.

Botulisme treedt vaak daar op waar veel eenden en andere watervogels bij elkaar zitten. Voer de watervogels niet: dat trekt nog meer dieren aan. Meer informatie over botulisme vindt u hier (naar vragen op onze site).

Ook kunt u kijken op de website van het RIVM.