Delfland in tijden van het coronavirus

Delfland in tijden van het coronavirus

Een overzichtspagina met nieuwsitems gerelateerd aan het coronavirus.

10-6-2020

De RBG biedt ondernemers maatwerk bij betaling belastingaanslagen

In verband met de coronacrisis heeft de RBG in maart ondernemers de mogelijkheid geboden uitstel van betaling van de aanslag tot 30 juni aan te vragen. Dit uitstel verloopt binnenkort en dat betekent dat voor 15 juli de aanslag waarvoor uitstel was verkregen, betaald moet zijn.

De RBG begrijpt dat het lastig kan zijn om de aanslag voor 15 juli in een keer te betalen. Daarom bieden wij ondernemers die van de uitstelregeling gebruik gemaakt hebben, onderstaande mogelijkheden.

1. Betalen in maximaal tien termijnen

De betaling van de aanslag kan éénmalig gespreid worden over maximaal tien termijnen. De betaling verloopt dan via automatische incasso, waarvan de eerste termijn rond 25 juli 2020 wordt afgeschreven. 

2. Verlengen uitstel van betaling

Als betaling op dit moment niet mogelijk is, kan gemotiveerd verlenging van het uitstel aangevraagd worden tot uiterlijk 1 september 2020. Als het uitstel wordt verlengd, kan indien nodig per 1 september in maximaal acht termijnen worden betaald.

01-04-2020

Ook Delfland werkt zoveel mogelijk thuis tot en met 28 april 
Het kabinet heeft de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen verlengd tot en met 28 april. Delfland volgt de voorschriften van het Rijk vanzelfsprekend op. Onze organisatie heeft zich goed aangepast aan de omstandigheden, mede dankzij tijdige voorbereiding. Dat betekent dat onze medewerkers zoveel mogelijk doorwerken en ervoor zorgen dat onze taken worden uitgevoerd.

Zij doen dat zowel vanuit huis als op locatie. Want niet al onze mensen kunnen hun werk op afstand doen. Mensen die op de afvalwaterzuiveringen werken, de mensen in het veld die dijken, kades en waterkwaliteit inspecteren, onze controleurs bij grote infrastructurele werken bijvoorbeeld. Dat is belangrijk werk dat niet van achter een beeldscherm kan worden gedaan en dat wel door moet gaan. Waar op locatie wordt samengewerkt wordt daarbij natuurlijk de regel 1,5 meter afstand gevolgd.

Ook de bestuurlijke besluitvorming gaat door, het college vergadert via Skype en ook de bijeenkomsten van de verenigde vergadering vinden online plaats. Onze kantoren zijn gesloten voor publiek, maar Delfland is wel bereikbaar via de gebruikelijke kanalen als telefoon, post en e-mail.

Steun voor ondernemers
Wij zijn ons ervan bewust dat deze crisis in veel bedrijfstakken tot grote schade leidt en dat mensen daardoor zorgen hebben. Een van de maatregelen die wij hebben getroffen is dat ondernemers uitstel van betaling kunnen krijgen voor de openstaande heffingen die door ons, via de Regionale Belasting Groep (RBG) zijn opgelegd. Zie daarvoor ook de website van de RBG (www.derbg.nl). Inmiddels hebben ruim 450 zzp’ers en overige bedrijven gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Daarnaast streeft Delfland ernaar om de opdracht- en vergunningverlening aan bedrijven zo veel mogelijk door te laten gaan, zodat aannemers in de grond-, weg- en waterbouw aan het werk kunnen blijven.

 

31-03-2020 

Aanvragen voor uitstel van betaling druppelen binnen

Het zijn voor iedereen pittige tijden. Zeker voor de bedrijven en zzp’ers waarvan het werk gedeeltelijk of helemaal stilvalt. Wij willen deze ondernemers tegemoetkomen. En bieden uitstel van betaling aan voor de openstaande waterschapsbelasting tot 30 juni 2020. In de periode van 17 t/m 27 maart hebben 453 zzp’ers en overige bedrijven gebruik van gemaakt van deze regeling in ons gebied. Het aantal aanvragen voor uitstel van betaling zal de komende weken nog wel oplopen is onze verwachting.

Ben je ondernemer en wil je ook gebruik van maken van de regeling? Neem dan contact op via invordering@derbg.nl

Link naar eerder nieuwsbericht

 

30 -03-2020 

Video dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt

Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt: ‘Ik vind het belangrijk u in deze bijzondere tijden te informeren over hoe wij ons werk blijven voortzetten. We volgen als vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM en medewerkers voor wie dat
Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt over de huidige stand van zaken rondom corona, 23-3-2020.mogelijk is, zetten hun werk thuis voort.

Medewerkers die werken aan primaire en vitale processen zoals het onderhouden van dijken en watergangen, het zuiveren van afvalwater en het beheren van het waterpeil werken doen dit op locatie met inachtneming van de richtlijnen. Zonder dit werk zouden wij in ons laaggelegen gebied namelijk geen droge voeten, stevige dijken en schoon water hebben.

Ook ons Klant Contact Centrum is en blijft voor u aan het werk. Wanneer u iets wil vragen of melden kunt u dit doen via telefoon: (015) 260 81 08 of e-mail: loket@hhdelfland.nl.’ (23-03-2020)


26-03-2020  

Coronavirus in rioolwater 

Op 25 maart meldde het RIVM dat op verschillende afvalwaterzuiveringen in Nederland het coronavirus is aangetroffen in het inkomende rioolwater (influent). Op onze afvalwaterzuivering Harnaschpolder is hiernaar in februari onderzoek gedaan door KWR.

Lees verder …


23-03-2020

Maatregelen coronavirus: cruciale processen gaan door, kantoorpersoneel werkt thuis

In verband met de uitbraak van het coronavirus volgen wij de adviezen van het RIVM en de rijksoverheid op. In dit bericht de laatste stand van zaken.

Lees verder …


17-03-2020

Uitstelregeling betaling voor ondernemers ivm corona

Door de uitbraak van het Coronavirus zijn landelijke besluiten en richtlijnen in de maak vanuit de regering. Duidelijk is inmiddels dat het kabinet de toezegging heeft gedaan dat ondernemers bepaalde belastingen later mogen betalen. Wij bieden ondernemers uitstel van betaling aan voor de openstaande vorderingen tot 30 juni 2020.

Lees verder...

 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:
Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alles rondom Delfland.

Eerdere nieuwsbrieven van Delfland