Aanvragen vooroverleg

Belangrijk! Lees onderstaande tekst eerst goed door:

Met dit formulier kunt u een verzoek tot vooroverleg indienen voor een aanvraag watervergunning of melden van een activiteit.

Voorbereiden van een vooroverleg
U staat op het punt om een afspraak te maken voor een vooroverleg. Doel van dit overleg is om tot een duidelijke en complete vergunningaanvraag te komen. Een goede voorbereiding helpt daarbij.

Daarom vragen wij u:

Tijdens het overleg kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

  • uitleg over het beleid en de regelgeving die van belang is voor uw aanvraag;
  • advies voor aanpassingen in uw plan van aanpak;
  • belangen die spelen rondom uw project;
  • documenten en gegevens die u moet aanleveren bij de vergunningaanvraag.

In een vooroverleg doen wij nog geen uitspraak over het al dan niet verlenen van een vergunning. Ook beoordelen wij rapporten en tekeningen inhoudelijk pas tijdens het behandelen van de ingediende vergunningaanvraag.

Let op: u kunt maximaal 5 bijlagen van 5 MB per bijlage naar ons toe sturen. Meer MB wordt geweigerd door onze mailserver en komt dus niet aan.

Bezoek of telefonisch vooroverleg?   I.v.m. het corona virus is momenteel geen bezoek mogelijk.
Beantwoord deze vraag:
Door deze simpele vraag te beantwoorden voorkomen wij spam. Vul hier altijd een getal in. (Bij een foutmelding heeft u mogelijk hierboven geen tijdstip gekozen).
Wat is 10 + 4 ?
Uw antwoord:

I.v.m. het corona virus is momenteel geen bezoek mogelijk.