Energie uit vies water halen

Oscar Helsen, beleidsadviseur: "Het vieze water dat je iedere dag wegspoelt, maken we bij zuiveringsinstallaties van Delfland schoon. Maar we doen nog meer. We halen energie uit jouw vieze water.

Het schoonmaken van dat vieze water gebeurt met bacteriën. Deze bacteriën eten de vieze deeltjes in het water op en zakken dan naar de bodem. Die prut met bacteriën wordt slib genoemd. Het slib vergisten we en zo ontstaat biogas. Met biogas wekken we elektriciteit en warmte op. Deze energie gebruiken we bij het schoonmaken van het vieze water.

Maar we halen niet alleen energie uit uw vieze water. Er zitten ook grondstoffen in die we kunnen gebruiken. We kunnen er fosfaat uit halen. Deze stof vervangt bijvoorbeeld kunstmest.

En het restwater? Dat zouden we nog een extra schoonmaakbeurt kunnen geven zodat het gebruikt kan worden als gietwater in de tuinbouw.

Het klimaat verandert. Hierdoor hebben we vaker droge zomers. Er is dan weinig zoetwater. Delfand steekt veel energie in het schoon maken van rioolwater. Vervolgens lozen we dit schone zoete water op de Noordzee of op de rivier. Dat is zonde. Delfland onderzoekt nu of het mogelijk is om dit schone water weer in het eigen gebied te houden. Op die manier zijn we meer zelfvoorzienend voor zoet water."