De natuur zorgt voor onze duinen

Hans Buisman, senior technisch specialist: "In ons gebied ligt de zee hoger dan de plek waar wij wonen. Door stevige duinen houden we de zee buiten ons gebied. Die duinen blijven sterk doordat er helmgras met lange wortels groeit. Ook het storten van extra zand helpt. Verder krijgen we hulp van organisaties om de natuur in de duinen te onderhouden.

Twee voorbeelden: 

De Zandmotor is een soort schiereiland van 128 hectare groot. Dat is even groot als 256 voetbalvelden. Het ligt tussen Ter Heijde en Kijkduin. De komende 20 jaar verspreiden wind, golven en de stroming van de zee het zand. Dit gebeurt langs de kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Het vormt daar nieuw strand en duin. Dat beschermt ons en biedt extra ruimte voor natuur en recreatie.

Natura 2000 is een project in de duinen bij ‘s-Gravenzande. Daar willen we meer verstuiving van zand bevorderen. Geiten en schapen van zorgboerderij de Willemshoeve in Monster houden de planten kort. De dieren worden verzorgd door mensen van zorginstelling ’s Heeren Loo. Beschermd, natuurlijk én maatschappelijk verantwoord!" 

Vraag: Schrijf cijfer vijf.
Je antwoord:

Willem Hoekstra

Omstreeks 2009 is in het Benoordenhout op initiatief van Pita Bouvee het krooswiel uitgeprobeerd. Ik geloof dat daaraan uw naam verbonden was. Wij hebben nu weer overlast van kroost in de wijk en zoeken mogelijkheden om dat op te lossen. Heeft u suggesties?

Edgar van de Pas

Vervelend dat er nu weer overlast van kroos is. We hebben de vraag gedeeld met de gemeente Den Haag en gaan samen kijken of en wat we kunnen doen om dit op te lossen.

Edgar van de Pas
Hoogheemraadschap van Delfland