Belastingen van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland zorgt ervoor dat u bent omringd door veilige dijken, dat uw voeten droog blijven en uw afvalwater schoon wordt. Ook zorgt Delfland voor schone sloten en (zwem)plassen en natuurontwikkeling in uw omgeving. Om dit te kunnen doen, heft Delfland verschillende belastingen.

De waterschapsbelasting bestaat uit zuiveringsheffing en watersysteemheffing.

Het vuile water dat door uw gootsteen, toilet of doucheputje verdwijnt, wordt door Delfland schoongemaakt vóór het terug de natuur in kan. Gemiddeld produceert u per persoon 130 liter afvalwater per dag. Hiervoor betaalt u de zuiveringsheffing.

In dit gebied hebben we na 2004 geen last meer gehad van wateroverlast. Dat komt omdat Delfland voortdurend werkt aan sterkere dijken en kades, bredere sloten, modernere gemalen en waterbergingen om het overtollige water op te vangen. Ook investeert Delfland in natuur en zorgt het voor schoon water in sloten en (zwem)plassen. Hiervoor betaalt u de watersysteemheffing.

Lees meer over de verschillende belastingen op de website van de Regionale Belasting Groep.

Wat krijgt u er voor terug?

De afgelopen tien jaar heeft Delfland meer dan 800 miljoen euro geïnvesteerd om het gebied veilig, mooi en droog te houden. Om het gebied beschermd en leefbaar te hóuden, moet Delfland de komende jaren blijven investeren. Via de waterschapsbelasting betaalt u mee aan deze investeringen, die bijdragen om dit gebied veilig en prettig blijft om in te wonen en te werken.

Andere afzender

Om efficiënter te kunnen werken en kosten te besparen hebben de hoogheemraadschappen van Delfland en Schieland & de Krimpenerwaard hun ervaring, kennis en mensen op belastinggebied gebundeld. Hieruit is de Regionale Belasting Groep ontstaan. Deze verstuurt vanaf 2010 namens Delfland de aanslag voor de waterschapsbelasting. Verder behandelt de Regionale Belasting Groep uw vragen over de aanslag, de bezwaarschriften en de verzoeken om kwijtschelding. Een andere afzender dus, maar verder verandert er voor u niets. De Regionale Belasting Groep vindt u via deze link: www.derbg.nl.


contact

Meer informatie over uw belastingaanslag:

De Regionale Belasting Groep is telefonisch bereikbaar van van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (088) 291 10 00.
Kijk voor meer informatie op www.derbg.nl.

Belastingloket RBG
Voor het betalen van uw waterschapsbelasting kunt u terecht bij het belastingloket van de Regionale Belastinggroep aan het Stationsplein 79 in Schiedam.
Dit loket is maandag tot en met vrijdag open van 8.30 tot 16.30 uur.

Kijk voor informatie en routebeschrijving op www.hhdelfland.nl/loket.

Afvalwaterzuivering
AFVALWATERZUIVERING